ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

مکتب عشق...

  • سه شنبه ۷ خرداد ۹۸
  • ۲۲:۰۰

در مدرسه گر چه دانش اندوز شوی

وز گرمی بحث مجلس افروز شوی

 

در مکتب عشق با همه دانایی

سر گشته چو طفلان نوآموز شوی

 

ابوسعید ابوالخیر