ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

آنچه که قبول می‌کنید، شما را تغییر می‌دهد!

  • سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸
  • ۲۰:۰۰

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی‌آموزند، وجدان هستی را مجبور می‌کنند تا آن اتفاقات را تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند تا فرد آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار می‌خواهند آموزش دهند، یاد بگیرد...

آنچه که انکار می‌کنید، شما را شکست می‌دهد

آنچه که قبول می‌کنید، شما را تغییر می‌دهد!

 

ارل گوستاو یونگ از کتاب "زندگى و انسان زیستن"