ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

گوشتی که توی روغن خودش سرخ بشه، مزه‌اش موندگاره!

  • جمعه ۴ بهمن ۹۸
  • ۱۸:۰۰

- بیا نالوطی. بیا از توی بغچه نانِ تازه بردار و قورمه داغ بخور. بخور که تا داغ‌اند مزه دارند. مزه‌ی این قورمه تا هفتاد سال یادت می‌مونه.

 

+ هفتاد سال! باب جون، هفتاد سال خیلی زیاده!

 

- مزه‌اش می‌مونه. گوشتی که توی روغن خودش سرخ بشه، مزه‌اش موندگاره.

 

رضا امیرخانی – از کتاب "من‌ِاو"