ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

به‌خدا که هیچ‌یک را ثمر آنقدر نباشد / که به‌روی ناامیدی درِ بسته باز کردن!

  • دوشنبه ۳۰ دی ۹۸
  • ۲۱:۰۰

همه‌روز روزه بودن، همه‌شب نماز کردن

همه‌ساله حج نمودن،سفر حجاز کردن

 

شب جمعه‌ها نخفتن به‌خدای راز گفتن

ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن

 

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

ز مناهی و ملاهی همه احتراز کردن

 

ز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

 

به‌خدا که هیچ‌یک را ثمر آنقدر نباشد

که به‌روی ناامیدی درِ بسته باز کردن!

 

شیخ بهایی