ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

آنچه که قبول می‌کنید، شما را تغییر می‌دهد!

  • سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸
  • ۲۰:۰۰

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی‌آموزند، وجدان هستی را مجبور می‌کنند تا آن اتفاقات را تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند تا فرد آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار می‌خواهند آموزش دهند، یاد بگیرد...

آنچه که انکار می‌کنید، شما را شکست می‌دهد

آنچه که قبول می‌کنید، شما را تغییر می‌دهد!

 

ارل گوستاو یونگ از کتاب "زندگى و انسان زیستن"

زندگی، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم...

  • چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸
  • ۲۰:۰۰

شخصی برای اولین بار یک کلم دید.

اولین برگش را کند،

زیرش به برگ دیگری رسید و زیر آن برگ یه برگ دیگر و...

 

با خودش گفت:

حتما یک چیز مهمی هست که اینجوری کادوپیچش کردن...!

اما وقتی به تهش رسید و برگها تمام شد متوجه شد که چیزی توی اون برگها پنهان نشده،

بلکه کلم مجموعه‌ای از این برگهاست...

 

حکایت زندگی هم این چنین است!

ما روزهای زندگی رو تند تند ورق میزنیم و فکر می کنیم چیزی اونور روزها پنهان شده،

در حالیکه همین روزها آن چیزی ست که باید دریابیم و درکش کنیم...

و چقدر دیر میفهمیم که بیشتر غصه‌هایی که خوردیم،

نه خوردنی بود نه پوشیدنی،

 

فقط دور ریختنی بود...!

 

زندگی، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم...