ابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار

مستغرق

حال دلِ‌تان خوب می‌شود اینجا...

بعضى آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد، تا مبادا نسلشان منقرض شود...

  • چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸
  • ۲۲:۰۰

بعضى آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد،

تا مبادا نسلشان منقرض شود...

آنها که دلیلِ حالِ خوبتان هستند...

آنها که حتى با فکر کردن بهشان،

لبخند روى لبت مینشیند...

همان آدمهایى که در بدترین شرایط،

شما را تمام و کمال پذیرا بودند...

دارید اگر از این نایاب ها،

دو دستى بچسبیدشان!

 

علی قاضی نظام